Akp Kapatılır mı?

2008-02-04 18:32:00

 DAVACl  : Cumhuriyet Başsavcılığı

 DAVALl  : Fazilet Partisi
                Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:3
              Maltepe/ANKARA

DAVA    :   Anayasamızın 2, 24/son, 68, 69, 2820 sayılı Siyasi Partiler kanununun
                 78, 86, 87 nci maddelerine açıkça aykırı eylemlerde bulunduğu anlaşılan
                 FAZİLET PARTİSİNİN TEMELLİ KAPATILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ.

 1- Refah Partisinin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkememizin 16.1.1998 gün ve 1/1 sayılı kararında: 
(Kamusal kuruluşlarda ve öğretim kurumlarında başörtüsü ve onunla birlikte kullanılan belli biçimdeki giysi, bir ayrıcalıktan öte ayırım aracı niteliğindedir. Dinsel kaynaklı düzenlemelerle girişimler Anayasa karşısında geçerli olamaz ve bu tür eylemler Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırılık oluşturur.

Anayasa’nın 153.maddesinin son fıkrasına göre, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi kararları siyasi partileri de bağlar.

, kişilerin iç dünyasına ilişkin olması gereken dini inançlara göre yasal düzenleme yapılmasının Anayasa’nın 2.. 10.. 24. ve 174.maddelerine aykırı olduğu belirtilmiştir.

yetkililerinin mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde türban kullanmayı teşvik eden laiklik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı konuşmalar yaptıkları anlaşılmıştır.

  

     Medyada da AKp’nin kapatılabilineceği yönünde programlar yapılıyor,konuşmacılar bu tip programların yaygınca yapılması ve Ak Partinin Türban hususunda dikkat ve eleştirileri daha fazla üzerlerine çekmeleri durumunda;

Türban yüzünden kapatılan Rejim Düşmanı Refah ve Fazilet Partilerinin Devamı olan Ak Parti yakında bir varmış,bir yokmuş diye başlayıp biten bir masal olabilir Arkadaşlar…

 

Arkadaşlar, Efendiler ve Ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olmayacaktır!

Mustafa Kemal Atatürk

 

0
0
0
Yorum Yaz