Kandilimiz Mübarek Olsun...

2008-08-16 00:23:00


Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır.

* Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
* Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
* İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
* Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
* Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Şâban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti,üçte biri verildi.Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi.Onbeşinci gecesi niyaz etti,hepsi verildi.

Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketi hakkın da şöyle der;
"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle,gündüzü de oruçlu olarak geçirin.O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:


"İstiğfar eden yok mu,affedeyim ve bağışlayayım."Rızık isteyen yok mu,hemen rızık vereyim.
"Başına bir musibet gelen yok mu,hemen sağlık ve afiyet vereyim.
"Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.''

Çünkü o gece İlâhi rahmet coşmuştur.

Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır.

 

Kandilimiz Mübarek,dualarımız kabul olsun...

 


4
0
0
Yorum Yaz